November enligt Carl Larsson

NOVEMBER av Bengt Cidden Andersson


Björkvedssot

och grisblod

ger värkbot

och vintermod.

Jätten Köld och Gubben Storm

gormar och bryter arm.

Solen rädd

hukar sig under mörkret.

Den 15 november

Den 3 november

Den 1 november

Allan fyller 83 år

Roland, min bror, somnade in

R.I.P.


   Det är vackrast när det skymmer.

   All den kärlek himlen rymmer

   ligger samlad i ett dunkelt ljus

   över jorden,

   över markens hus.

   ........

     


Vintermånaden säger:

»De rika, nu feta gäss av mig köper 
Jag hugger ved, till elden jag löper 
Till bad och okyskhet vill jag dig icke råda 
Att taga drick och åderlåta

 

»Höres tordön det tecknar gott år 
I denna månad gör intet svettbad 
bruka varm mat, senap, litet varm getmjölk 
därav bekommer du ett vackert ansikte».

Min mejladress:

sundstrom.blaxhult@gmail.com